Punem sau nu botniță la câini: care sunt rasele care trebuie să poarte obligatoriu

Spitalul și Clinica Veterinară cu servicii medicale complexe, disponibile non-stop, 24/7, inclusiv de sărbători

Dacă ai un animal de companie, cu siguranță ți-ai pus întrebarea dacă ești obligat, legal, să pui botniță la câini, atunci când ieși cu ei în spațiul public. Află din acest articol care sunt prevederile legale. Îți vei cunoaște astfel drepturile atunci când te vei lovi de această problemă.

Botniță la câini, în spațiile publice

Tot mai des, proprietarii se confruntă cu probleme legate de plimbatul câinilor în spațiile publice sau parcuri. Ei nu își cunosc drepturile, lăsându-se intimidați de către agenții de pază. Se văd astfel forțați să pună botniță la câini chiar și când aceasta nu este necesară și obligatorie.

Pentru a veni în ajutorul tău, ca proprietar și iubitor de animale, am selectat câteva pasaje legislative. Ele vin să lămurească această problemă. Prevederile fac parte din Ordonanța de urgență privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi.

Botniță la câini: obligațiile posesorilor, pe domeniul public

Astfel, iată care sunt obligațiile posesorilor de animale de companie, atunci când le scot la plimbare pe domeniul public:

 • să dețină asupra sa materialele necesare pentru curățarea locului și evacuarea dejecțiilor fiziologice ( pungile de plastic sunt suficiente);
 • să aibă carnete de sănătate pentru animalele deținute și să asigure vaccinarea lor, în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare;
 • să nu permită accesul animalelor de companie în spațiile verzi din parcuri, grădini publice și cele aferente ansamblurilor de locuințe, în spațiile de joacă pentru copii, în magazine și piețe de desfacere a produselor agroalimentare.
caini periculosi

Toate acestea sunt cuprinse Articolul 34 al Ordonanței precizate mai sus.

Botniță la câini și rasele periculoase

Iată ce care sunt rasele considerate a fi periculoase. Ele sunt scrise în prevederile publicate în Monitorul Oficial nr. 146, din 27 februarie 2014. Acolo a fost republicată O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi.

În cadrul acestui act normativ se arată că prin câini periculoși se înțelege acei câinii aparținând următoarelor rase, grupate în două categorii, respectiv:

 • Categoria I: câinii de luptă și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câinii de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii lor;
 • Categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso și metișii lor.

Când este considerat un câine agresiv și când nu

Potrivit aceleiași legi, prin câini agresivi se înțelege:

 • orice câine care, fără să fie provocat, mușcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private;
 • orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.

Pe de altă parte, nu intră în categoria câinilor agresivi:

 • orice câine care atacă sau mușcă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de acel câine;
 • orice câine folosit de unitățile de poliție, de jandarmerie, de alte unități militare, de unitățile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecție și pază, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a mușcat o persoană.

Condiții pentru deținătorii de câini agresivi

Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor agresivi și/sau periculoși trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să aibă vârsta minimă de 18 ani;
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei.

De asemenea, proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor au obligația să înregistreze câinii la Asociația Chinologică Română. Aceasta este afiliată la Federația Chinologică Internațională.

botniță la câini

Ei trebuie să inscripționeze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil, ori pe gard, avertismentul „Câine periculos” sau, după caz, „Câine agresiv”. Avertizarea va fi scrisă pe o plăcuță având dimensiunile de cel puțin 15 x 25 cm.

Declarare la poliție

Proprietarii de câini au obligația să depună la sediul poliției în a cărei rază este situat imobilul în care ține câinele, o copie după o adeverință eliberată de Asociația Chinologică Română. Aceasta este afiliată la Federația Chinologică Internațională. Din document, trebuie să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute. De asemenea, trebuie să dea și o declarație pe propria răspundere cuprinzând următoarele:

 • numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;
 • efectuarea vaccinării antirabice și a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • efectuarea sterilizării câinilor din categoria I (metișii);
 • existența unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii din categoria I.

În cazul schimbării adresei, proprietarii de câini au obligația să depună în termen de 48 de ore, la sediul poliției în a cărei rază se află noua adresă, documentele prevăzute anterior.

Anunțarea pierderii sau decesului unui câine

Pierderea sau decesul unui câine, precum și înstrăinarea câinilor încadrați în categoria a II-a vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul poliției în a cărei rază se află imobilul de deținere al câinelui.

Potrivit aceleiași legi, accesul câinilor în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum și în alte locuri publice, cu excepția drumurilor publice și a căilor de acces către acestea, este interzis.

Accesul câinilor prevăzuți periculoși, precum și al câinilor din rasele:

 • Ciobănesc Belgian Malinois;
 • Ciobănesc German;
 • Dobermann;
 • Presa Canario;
 • Ciobănesc de Asia Centrală;
 • Komondor;
 • Kuvasz;
 • Schnauzer Urias

metișii, în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum și în părțile comune ale imobilelor este permis numai dacă aceștia poartă botniță și sunt ținuți în lesă.

Fără botniță la câini, în locurile special amenajate

De reținut că în locurile special amenajate pentru câini, accesul tuturor acestor câini este permis fără botniță și fără lesă.

caini fara lesa

În ceea ce privește posibilele infracțiuni legate de acești câini, legea precizează că nu se pedepsesc infracțiunile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în următoarele cazuri:

 • victima actelor incriminate a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică, protejată de câine;
 • dacă intervenția câinelui a fost cauzată pentru apărarea proprietarului sau a deținătorului temporar; victimă iminentă a unei infracțiuni de violență săvârșite împotriva câinelui.

Botniță la câini: scutire din partea veterinarului

Câinii pot fi scutiți de purtatul botniței atunci când se atestă de către un medic veterinar că acesta prezintă probleme respiratorii.

De precizat este și faptul că agenții de poliție nu au calificarea să diferențieze rasele canine după criteriul agresivității.

În concluzie, este obligatoriu ca toate animalele de companie să fie ținute în lesă și să porți cu tine o pungă de plastic. Cu ajutorul acesteia, vei face dovada curățării dejecțiilor. Îți recomandăm să porți cu tine și carnetul de sănătate și dovada înregistrării în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân. Află totul despre acest proces din articolul Înregistrarea și identificarea câinilor cu stăpân.

Totodată, nu este obligatoriu ca toate animalele de companie să poarte botnițe, cu excepția celor menționate în lege.

Dacă întâmpini astfel de probleme legislative sau animalul tău se confruntă cu diferite afecțiuni medicale, te poți adresa specialiștilor cu experiență ai Vetlife Dr. Cazan. Te poți prezenta în clinică sau ne poți suna oricând la 0740 074 024 .

Vino să ne cunoști

Dr. Orlando cazan, medic veterinar

Dr. Orlando Cazan

Medic veterinar

Program Non-Stop

spital veterinar non stop bucuresti ilfov

SPITAL VETERINAR NON-STOP

clinica veterinara non-stop pipera tunari ilfov

CLINICĂ VETERINARĂ
NON-STOP